Kiezen voor kwaliteit ...

TerraCaching.com (TC) is een Amerikaanse geocaching-database en website, die kwaliteit hoog in het vaandel draagt. TC profileert zich als de 'Quality Geocaching Community' en maakt gebruik van een complex waarderingssysteem, dat de kwaliteit van het aanbod van geocaches moet garanderen.

TerraCaching.com


TerraCaching.com is opgezet rond het Skydiver Geocaching Point System (SGPS), een puntentelling die het plaatsen van kwaliteitscaches moet bevorderen. Veel cachers beschouwen geocaching als een wedstrijd waarbij elke gevonden cache één punt oplevert. De geleverde inspanning speelt geen rol. Een kokertje op een parkeerplaats, dat met draaiende motor kan worden gelogd, weegt in de competitie even zwaar als een uitdagende geocache die wordt gevonden na een hele dag wandelen en speuren in een natuurgebied. Om in korte tijd veel te kunnen scoren verstoppen spelers massaal potjes en kokertjes op gemakkelijk bereikbare plekken, zoals parkeerplaatsen langs de snelweg. Daarbij gaat kwantiteit boven kwaliteit.

Punten naar prestatie
Geocacher Skydiver ontwierp een vernuftig punten- en waarderingssysteem, dat rekening houdt met geleverde prestaties. Met een uitdagende cache op een lastig bereikbare locatie in de vrije natuur kunnen meer punten worden verdiend dan met een kokertje achter de regenpijp van een tankstation. Pogingen om het SGPS te introduceren bij de toonaangevende website geocaching.com, en daarmee de vloed van simpele caches in te dammen, liepen op niets uit. Skydiver wijzigde zijn pseudoniem in AngryKid en richtte in 2005 TerraCaching op.

Kwaliteitscaches
Bij TerraCaching gaat het vooral om kwaliteit: geocaches op mooie of interessante locaties, bij voorkeur in de natuur, met containers die plaats bieden aan een logboek en ruilartikelen. Het plaatsen van snelle en simpele caches wordt ontmoedigd en kan er zelfs toe leiden dat een cacher het recht om nog meer caches bij TC te publiceren verliest.

Sociale controle
Hoewel het beleid streng overkomt, kent TC weinig regels. Zelfregulering en sociale controle spelen een grote rol, wat ook tot uitdrukking komt in het sponsorsysteem. Lidmaatschap van TC moet worden bekrachtigd door twee sponsors, veelal gevestigde namen in de TC-gemeenschap, die als mentoren optreden. Ook dit komt autoritair over, maar in de praktijk worden nieuwe leden met open armen ontvangen. De enige regel waar streng de hand aan wordt gehouden is het verbod om caches tevens te publiceren bij andere geocaching-sites.

Bezoek voor meer informatie de Amerikaanse moedersite TerraCaching.com of het Nederlandse TerraCachers.nl.

Actieve bezoekers Niet ingelogd, Log in